[ERROR]

Werkzaamheden

Ontwerp

Voor dat de realisatie van het project kan plaatsvinden moet er een goed en gedegen ontwerp zijn en is het wenselijk van te voren de kosten ten behoeve van de realisatie van het project inzichtelijk te hebben. EPM Projecten B.V. kan u daarin ondersteunen doormiddel van het maken van kostenramingen, opstellen van tekeningen, het maken van planningen en het aanvragen van vergunningen. Echter wij kunnen meer, wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van ontwerp tot en met realisatie. Onder de realisatie verstaan wij het volgende:

Bouwrijp maken

De eerste fase van een project betreft het bouwrijp maken van het perceel. Op het perceel kunnen nog opstallen aanwezig zijn die eerst gesloopt moeten worden. Ook kan het zijn dat eerst voorbelast moet worden, om inklink van de onderliggende grond in de toekomst te voorkomen.

Het bouwrijp maken varieert per project, dit zal in het ontwerp naar voren komen. EPM Projecten B.V. denkt graag in het ontwerp van het project al mee, mogelijk kan door hergebruik van materialen, bijvoorbeeld bij sloop, al een reductie in milieu belasting en kosten gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat een zogenoemde “win win situatie”.

Riolerings werkzaamheden

Bij de realisatie van een project is niet alleen hetgeen boven de grond gebeurt belangrijk, echter ook wat onder de grond moet plaatsvinden! De aanleg van de rioleringen is hierin een niet te vergeten, zeer belangrijk onderdeel. Al in een vroeg stadium van het project kan hierover worden nagedacht. Wat doen we bijvoorbeeld met het hemelwater? Om extra belasting van het stelsel van het waterschap of de gemeente te voorkomen kan er voor gekozen worden om het water bijvoorbeeld op te vangen in een waterberging met een vertraagde afgifte naar de bodem. Of er kan worden nagedacht over hergebruik van hemelwater voor bijvoorbeeld het zogenoemde “grijze circuit” in de woning of het bedrijfspand.

Ook met betrekking tot de vuilwaterriolering, moet er in het begintraject worden nagedacht. Kan er aangesloten worden op een riolering onder vrij verval of moet een persriolering worden aangebracht.

Voor het ontwerp en realisatie van uw riolering bent u bij EPM Projecten B.V. zeker aan het juiste adres.

Woonrijp maken

Het woonrijp maken van uw project is een creatieve uitdaging. Welke materialen worden er toegepast. Wat wordt de indeling, welke percentage verharding/groenvoorziening passen we toe.

EPM Projecten B.V. kan u ook hierin ontzorgen en adviseren. Na het opstellen van een inrichtingsplan, in samenspraak met u, kunnen wij het geheel ook voor u realiseren. De werkzaamheden die wij in dit traject voor u uitvoeren betreffen:

  • Leveren en aanbrengen van de definitieve verhardingen (asfalt, element- of halfverhardingen);
  • Leveren en aanbrengen van afwateringssystemen;
  • Leveren en aanbrengen van straatverlichting;
  • Leveren en aanbrengen van de groenvoorzieningen;
  • Leveren en aanbrengen van het straatmeubilair.

Totaal concept

EPM Projecten B.V. is een uniek bedrijf, door jaren vakkennis te hebben opgedaan in de markt kunnen wij u als gemeente, ontwikkelaar, ingenieursbureau of midden- en groot bouwbedrijf, volledig ontzorgen. Ontzorgen met betrekking tot alle werkzaamheden ten behoeve van het bouw- en woonrijp traject, dit houdt in dat wij het volledige pakket aan bouw- en woonrijp werkzaamheden op ons nemen, zodat u als opdrachtgever zich daarover geen zorgen meer hoeft te maken. Vandaar ook dat wij in ons logo de slogan, “waar ontzorgen de standaard is”, hebben opgenomen. Ontzorgen en een hoge kwaliteit is waar wij voor staan.

EPM Projecten B.V., “waar ontzorgen de standaard is”!

Nieuws & Projecten

Wolwevershaven te Dordrecht
13 Juli 2019
Het project Wolwevershaven is ook typisch een voorbeeld van een project uitgevoerd door EPM Projecten B.V. Bij dit werk had de opdrachtgever een probleem, duidelijker, een vochtprobleem. Zoals de naam al doet vermoeden is het pand, monumentaal, gelegen aan een haven, in de historische binnenstad van Dordrecht. Bij tijden staat het water in de haven zo hoog dat dit over de kade de kelder inloopt[...]
EPM Projecten B.V. - Een bundeling van krachten
07 Juni 2019
Sinds 7 juni 2019 is EPM Projecten B.V. een feit. EPM Projecten B.V. is ontstaan doordat twee bedrijven hun krachten hebben gebundeld en gezamenlijk de kennis en kunde bezitten om met EPM Projecten B.V. een volwaardig en compleet bouw- en woonrijp project te realiseren. Echter behoort de uitvoering van enkele onderdelen uit het bouw- en woonrijp traject ook tot ons pakket aan werkzaamheden wat [...]
Bouw- en woonrijp maken voor zorgappartementencomplex te Hendrik Ido Ambacht
04 Juni 2019
Eén van de projecten die gerealiseerd is door de huidige eigenaar van EPM Projecten B.V. is het bouw- en woonrijp maken van een perceel bestemd voor de realisatie van een zorgappartementen complex te Hendrik Ido Ambacht. Door EPM Projecten B.V. zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Ontwerp en dimensionering buitenriolering (HWA en VWA); Ontwerp beplantings- [...]
Hier uw project?
04 Juni 2019
Mogen wij uw project uitvoeren?  [...]

Contact ons

Meer weten over onze dienstverlening, neem contact met ons op!
Naam
Organisatie
Telefoon
E-mailadres
Uw bericht

Alles goed ingevuld? Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

EPM Projecten B.V.

EPM Projecten B.V. staat voor volledige ontzorging van uw project. Het volledige pakket aan bouw- en woonrijp werkzaamheden kunt u bij EPM Projecten B.V. neerleggen, zodat u hiernaar geen omkijken meer heeft zodat u zich volledig kunt richten op de overige werkzaamheden die uw aandacht vragen.

Onze gegevens

EPM Projecten B.V.
Lindtsedijk 88f
3336 LE Zwijndrecht
Zuid Holland
Telefoon: +31(0)78 - 6 45 40 35
E-mail: info@epmprojecten.nl
Kvk: 75037890
BTW: NL860117443B01
Sluit venster